Mr.sc. Goran Žurić

Dr.med.dent spec.parodontolog


Goran Žurić rođen je 03. 07. 1973. godine u Zadru. Osnovnu školu “Gustav Krklec” završio je 1988. godine u Zagrebu. Pohađao je XV gimnaziju (MIOC) koju je završio 1992. godine. Iste godine upisao je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji je diplomirao 1997. godine. Stručni ispit položio je 1999. godine, od kada radi u privatnoj stomatološkoj ordinaciji. Magistrirao je 2003. godine iz područja ortodoncije. Specijalizirao je parodontologiju 2009. godine , pod mentorstvom prof.dr.sc. Darija Plančaka. Područja od posebnog interesa su mu parodontologija, predprotetska parodontološka kirurgija te implantologija. Redovito sudjeluje na najvećim domaćim i stranim kongresima i seminarima, na kojima je često i aktivni sudionik kao što su Hrvatski parodontološki dani, Perioimplant te EUROPERIO- najveći svjetski parodontolški skup.

Tanja Žurić

Dr.med.dent


Tanja Žurić vlasnica i osnivač ordinacije. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1974. godine. Ima više od 35 godina iskustva u dentalnoj medicini. Od 1976. godine radi u vlastitoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji. Permanentno se usavršava u kliničkom radu s posebnim naglaskom na estetskoj stomatologiji i endodonciji. 2012. godine proglašena najboljim doktorom dentalne medicine u Zagrebu na portalu najdoktor.

Članstva

  • Član HLZ (Hrvatski liječnički zbor)
  • Član HPD (Hrvatsko parodontološko društvo), član upravnog vijeća i rizničar HPD-a

Članstva

  • Član EFP (Eoropian Federation of Periodontology)
  • Ambasador EFP-a za Hrvatsku za kongres EUROPERIO